Qëllimet e akademisë ikubINFO

  • ✔️ Të formojë dhe aftësojë profesionistët më të mirë në fushën ICT.
  • ✔️ Të drejtojë me përkushtim e profesionalizëm zhvillimin tuaj profesional me qëllim hapjen e rrugëve të punësimit dhe ngjitjen e shkallëve të karrierës suaj.
  • ✔️ Të vendosë në dispozicionin tuaj ekspertët më të mirë të fushës dhe programe në përputhje të plotë me nevojat e tregut shqiptar dhe atij të huaj.
  • ✔️ Të zhvillojë aftësitë tuaja nëpërmjet praktikës dhe rasteve reale të industrisë.

Hidhni një hap të rëndësishëm në karrierën tuaj si profesionistë.
Bëhuni pjesë e komunitetit ikubINFO Academy dhe nisni një eksperiencë të paharrueshme pranë ekspertëve më të mirë të sektorit ICT .

Trajnime Profesionale

Bursa Trajnimi