Business Analyst

Analiza e Biznesit është një nga proceset më të nevojshme në konceptimin dhe implementimin e sistemeve të informacionit. Roli i Analistit te Biznesit është kyç në identifikimin dhe analizimin e situatave të biznesit, vlerësimin e opsioneve për përmirësimin e sistemeve të informacionit, përpunimin, përcaktimin e kërkesave dhe sigurimin e përdorimit efektiv të sistemeve të informacionit...
Lexo më shumë

Software Quality Assurance

Çfarë është Software Quality Assurance? Software Quality Assurance (SQA) është një proces i cili siguron zhvillimin e një softueri me cilësi të lartë. SQA perfshin metodologji testimi per te kontrolluar cilesinë e nje softueri në të gjitha fazat e zhvillimit të tij, duke filluar nga përcaktimi i kërkesave, kodimi dhe deri tek produkti përfundimtar.  Software Quality...
Lexo më shumë

Front End Web Development

A keni parë ndonjëherë një website që ju ka pelqyer dhe keni menduar “Si mund ta krijoj unë një të tillë?” Me ndihmën e ekspertëve të ikubINFO Academy, ju mund tja arrini me sukses. Çdo gjë që ju shihni në ndërfaqen e një website eshte realizuar nëpërmjet programimit front end. Personat përgjegjës për këtë ndërfaqe...
Lexo më shumë

Apliko për free training

Një mundësi e re, free training nga ikubINFO Academy. Keni përfunduar ose jeni duke ndjekur studimet master për degë Matematikë, Inxhinieri Matemaike, Fizike apo profile të ngjashme? Ju ka tërhequr gjithmonë fusha e teknologjisë së informacionit dhe programimit? Mësoni të krijoni aplikacione duke përdorur platforma low code dhe nisni një karrierë të re në sektorin...
Lexo më shumë

.NET Fundamentals

Kursi .NET Fundamentals është i organizuar në 40 orë dhe ju prezanton me njohuritë bazë lidhur me .NET Framework dhe gjuhën e programimit C#.  Qëllimi i tij është tju aftësojë në ndërtimin e aplikacioneve konkrete në C# duke ju ndihmuar të hidhni hapa të sigurtë në karrierën tuaj si software developer. Gjatë këtij kursi do...
Lexo më shumë

.NET Advanced

Kursi .NET Advanced është i organizuar në 40 orë dhe synon tju ofrojë një njohje më të avancuar lidhur me zhvillimin e aplikacioneve .NET në C#. Ky kurs është dizenjuar nga ekspertët tanë me një ekspericë të gjatë në tregun shqiptar dhe  të huaj dhe ju prezanton me praktikat më të mira të industrisë lidhur me zhvillimin e aplikacioneve .NET në...
Lexo më shumë

Angular

Angular është një prej Javascript Framework më të famshme, që përdoret për të ndërtuar aplikacione web, mobile dhe desktop. I krijuar dhe suportuar nga Google prej shumë vitesh tashmë, Angular ka provuar të jetë një prej framewok-eve më të suksesshme dhe te përdorura në tregun botëror. Angular përdoret nga rreth 3,600,000 faqe në internet duke...
Lexo më shumë

Python

Pse duhet të mësoni Python? Ëdhtë një gjuhë shumë e thjeshtë për tu mësuar. Ka mundësi të pafundme punësimi : Web, Games, Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Science, etj Është gjuha më e kërkuar e momentit, nga kompanitë më të rëndësishme, brenda dhe jashtë vendit Çfarë do të mësoni nga kursi? Prezantimi me Python. Strukturat...
Lexo më shumë

Java Bootcamp

Java Bootcamp është një trajnim intensiv i specializuar, me një fokus të vecantë tek praktika, i cili ju prezanton me aspekte dhe komponente të ndryshëm të programimit Java. Trajnimi nis nga konceptet bazë dhe është i përshtatshëm për ata që kanë pak ose aspak njohuri paraprake në programimin Java. Më pas trajnimi fokusohet në koncepte...
Lexo më shumë

GIS

Me termin GIS mund të përshkruajmë të gjitha sistemet e informacionit që integrojnë, ruajnë, analizojnë dhe shpërndajnë  të dhëna gjeo-hapësinore. Këto sisteme janë të rëndësishme sepse ndihmojnë në zbulimin e lidhjeve dhe trendeve, bazuar në informacionin gjeo-hapesinor dhe kanë një aplikim të gjerë në shume fusha. Pas përfundimit të kursit GIS do të keni njohuri...
Lexo më shumë