Angular

Angular Angular është një prej Javascript Framework më të famshme, që përdoret për të ndërtuar aplikacione web, mobile dhe desktop. I krijuar dhe suportuar nga Google prej shumë vitesh tashmë, Angular ka provuar të jetë një prej framewok-eve më të suksesshme dhe te përdorura në tregun botëror. Angular përdoret nga rreth 3,600,000 faqe në internet...
Lexo më shumë

Linux

Linux Qellimi i kursit është të aftësojë studentet në përdorimin e sistemit operativ “LINUX” për të arritur nivelin power user dhe të hyjnë në bazat e administrimit të një sistemi Linux. Gjatë kursit do të mësohet në praktikë si të instalohet, konfigurohet dhe riparohet sistemi operativ “Linux” në kompjuterat klientë dhe atë server, duke përdorur Graphical User Interface por edhe command line. Kursi do të ofrojë njohurite e nevojshme praktike të cilat mund të vihen më pas në përdorim për të gjitha llojet e sistemeve Linux  Pse duhet të mësoni Linux Linux është kudo. Linux përdoret nga të gjithë superkompjuterat botërorë, nga web serverat ne internet duke filluar nga Facebook e Google, nga miliarda telefona Android, nga smart TVs, madje edhe nga makinat tona e shumë përdorime të tjera....
Lexo më shumë

Python

Python Çfarë do të mësoni nga kursi? Prezantimi me Python. Strukturat / konstruktet e zakonshme të një gjuhe programimi, por në py3.8 (Variables, datatypes, conditional statements, loops, functions, etj) Struktura / konstrukte specifike të Python (*args, **kwargs, unpacking, parameters, list comprehensions, functions-as-objects, decorators / generators & iterators, etj) Koncepti i package dhe module në Python...
Lexo më shumë

.NET Fundamentals

.NET Fundamentals Kursi .NET Fundamentals është i organizuar në 40 orë dhe ju prezanton me njohuritë bazë lidhur me .NET Framework dhe gjuhën e programimit C#.  Qëllimi i tij është tju aftësojë në ndërtimin e aplikacioneve konkrete në C# duke ju ndihmuar të hidhni hapa të sigurtë në karrierën tuaj si software developer. Gjatë këtij...
Lexo më shumë

.NET Advanced

.NET Advanced Kursi .NET Advanced është i organizuar në 40 orë dhe synon tju ofrojë një njohje më të avancuar lidhur me zhvillimin e aplikacioneve .NET në C#. Ky kurs është dizenjuar nga ekspertët tanë me një ekspericë të gjatë në tregun shqiptar dhe  të huaj dhe ju prezanton me praktikat më të mira të industrisë lidhur me zhvillimin e aplikacioneve...
Lexo më shumë

JAVA Fundamentals

JAVA Fundamentals Kursi Java Fundamentals është dizenjuar nga ekspertët tanë me një eksperiencë të gjatë në tregun shqiptar dhe atë të huaj, dhe një njohje të thelluar të orientimeve dhe nevojave të këtij tregu. Gjatë këtij kursi do të pajiseni me njohuritë bazë lidhur me programimin JAVA dhe do të aftësoheni në ndërtimin e aplikacioneve...
Lexo më shumë

JAVA Advanced

JAVA Advanced Ky kurs synon të ndërtojë një njohje më të thelluar lidhur me programimin dhe zhvillimin e aplikacioneve JAVA. Kalojini në një nivel tjetër aftësitë tuaja në programimin JAVA. Zgjeroni njohuritë aktuale dhe bëhuni shumë shpejt një programues profesionist në Java. Tregu ICT shqiptar dhe i huaj është gjithmonë në kërkim të profesionistëve në JAVA. Ky kurs mund tju...
Lexo më shumë