GIS

Me termin GIS mund të përshkruajmë të gjitha sistemet e informacionit që integrojnë, ruajnë, analizojnë dhe shpërndajnë  të dhëna gjeo-hapësinore. Këto sisteme janë të rëndësishme sepse ndihmojnë në zbulimin e lidhjeve dhe trendeve, bazuar në informacionin gjeo-hapesinor dhe kanë një aplikim të gjerë në shume fusha. Pas përfundimit të kursit GIS do të keni njohuri...
Lexo më shumë

Angular

Angular është një prej Javascript Framework më të famshme, që përdoret për të ndërtuar aplikacione web, mobile dhe desktop. I krijuar dhe suportuar nga Google prej shumë vitesh tashmë, Angular ka provuar të jetë një prej framewok-eve më të suksesshme dhe te përdorura në tregun botëror. Angular përdoret nga rreth 3,600,000 faqe në internet duke...
Lexo më shumë

Python

Çfarë do të mësoni nga kursi? Prezantimi me Python. Strukturat / konstruktet e zakonshme të një gjuhe programimi, por në py3.8 (Variables, datatypes, conditional statements, loops, functions, etj) Struktura / konstrukte specifike të Python (*args, **kwargs, unpacking, parameters, list comprehensions, functions-as-objects, decorators / generators & iterators, etj) Koncepti i package dhe module në Python Veprimet...
Lexo më shumë

.NET Fundamentals

Kursi .NET Fundamentals është i organizuar në 40 orë dhe ju prezanton me njohuritë bazë lidhur me .NET Framework dhe gjuhën e programimit C#.  Qëllimi i tij është tju aftësojë në ndërtimin e aplikacioneve konkrete në C# duke ju ndihmuar të hidhni hapa të sigurtë në karrierën tuaj si software developer. Gjatë këtij kursi do...
Lexo më shumë

.NET Advanced

Kursi .NET Advanced është i organizuar në 40 orë dhe synon tju ofrojë një njohje më të avancuar lidhur me zhvillimin e aplikacioneve .NET në C#. Ky kurs është dizenjuar nga ekspertët tanë me një ekspericë të gjatë në tregun shqiptar dhe  të huaj dhe ju prezanton me praktikat më të mira të industrisë lidhur me zhvillimin e aplikacioneve .NET në...
Lexo më shumë