Një mundësi e re, free training nga ikubINFO Academy.
Keni përfunduar ose jeni duke ndjekur studimet master për degë Matematikë, Inxhinieri Matemaike, Fizike apo profile të ngjashme?
Ju ka tërhequr gjithmonë fusha e teknologjisë së informacionit dhe programimit?
Mësoni të krijoni aplikacione duke përdorur platforma low code dhe nisni një karrierë të re në sektorin që gjithmonë keni ënderruar. Në fund të trajnimit keni mundësi të bëheni pjesë e stafit më të madh të ekspertëve ikubINFO.
Aplikoni tani, është një mundësi për të mos u humbur!
Aplikimet janë të hapura deri në datë 15 nëntor.