Ky kurs synon të ndërtojë një njohje më të thelluar lidhur me programimin dhe zhvillimin e aplikacioneve JAVA.
Kalojini në një nivel tjetër aftësitë tuaja në programimin JAVA. Zgjeroni njohuritë aktuale dhe bëhuni shumë shpejt një programues profesionist në Java.
Tregu ICT shqiptar dhe i huaj është gjithmonë në kërkim të profesionistëve në JAVA. Ky kurs mund tju shndërrojë shumë shpejt në njërin prej tyre.
Kursi Java Advanced është dizenjuar nga ekspertët tanë me një ekspericë të gjatë në tregun shqiptar dhe atë të huaj, dhe një njohje të thelluar te orientimeve dhe nevojave të këtij tregu
Do të trajnoheni lidhur me praktikat më të mira të industrise lidhur me zhvillimin e aplikacioneve JAVA, nga profesionistë që e njohin shumë mirë këtë fushë.

 • Java është një prej gjuhëve më të suksesshme të programimit të krijuara ndonjehërë dhe këtë e provojnë plot 20 vite të suksesit të saj në treg.
 • Njohuritë dhe aftësimi në programimin Java ju hap dyert e një numri të madh mundësish punësim, në Shqipëri dhe sigurisht edhe më gjerë.
 • Është një prej punëve më të mirëpaguara. Pagesat vjetorë për një zhvillues Java në shkallë botërore variojnë nga $57K në $117K sipas Glassdoor.
 • Me njohuritë e programimit Java mund të zhvilloni aplikacione server-side, aplikacione J2EE web dhe enterprise, dhe gjithashtu mund të orientoheni në zhvillimin e aplikacioneve mobile në Android.

Disa prej koncepteve (por jo vetëm) që do të trajtohen si pjesë e kursit Java Advanced janë:

 • Java streams
 • Lidhja me databazën
 • Generics, Threads
 • Java Servlet dhe teknologjia JSP
 • JSF,
  dhe shumë koncepte të tjera

Për një informacion më të detajuar na kontaktoni.

 • 40 ore mësimore të zhvilluara live me instruktorët tanë, me mundësi ndërveprimi të vashdueshëm për të sqaruar çdo paqartësi tuajën, në kushte shumë të ngjashme me pjesëmarrjen fizike në klasa, por nga komoditeti i shtëpisë suaj.
 • Trajnim të bazuar në projekte reale të ndjekura hap pas hapi nga instruktorë me ekperience në këtë fushë dhe njohës shumë të mirë të tregut të punës.
 • Nëpërmjet suportit të instruktorëve ju do të krijoni projektet tuaja konkrete që do të pasurojnë portfolion tuaj për çdo aplikim pune.
 • Në përfundim të kursit ju pajiseni me një çertifikatë të njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe mund ta përdorni si tregues të njohurive tuaja në çdo aplikim për punë.

Ku kurs  kërkon njohuri fillestare në JAVA dhe programimin Object -Oriented

Çmimi:  22500 ALL, 18000 ALL
185 €, 145 €