Linux

Qellimi i kursit është  aftësojë studentet  përdorimin e sistemit operativ “LINUX” për  arritur nivelin power user dhe  hyjnë  bazat e administrimit  një sistemi Linux. Gjatë kursit do  mësohet  praktikë si  instalohetkonfigurohet dhe riparohet sistemi operativ “Linux”  kompjuterat klientë dhe atë server, duke përdorur Graphical User Interface por edhe command line.
Kursi do  ofrojë njohurite e nevojshme praktike  cilat mund  vihen  pas  përdorim për  gjitha llojet e sistemeve Linux 

Linux është kudo. Linux përdoret nga të gjithë superkompjuterat botërorë, nga web serverat ne internet duke filluar nga Facebook e Google, nga miliarda telefona Android, nga smart TVs, madje edhe nga makinat tona e shumë përdorime të tjera.
Kjo do të thotë që ka një kërkesë gjithmonë e në rritje të specialistëve që dinë të përdorin dhe menaxhojnë Linux dhe këto pozicione pune janë të paguara shumë mirë. 

 • Linux Basics dhe System Startup                              
 • Konfigurime te sistemit nga nderfaqja grafike
 • Common Applications
 • Operacionet ne Command Line
 • Proceset
 • Operacionet me skedaret
 • Text editors
 • User Environment
 • Operacionet e rrjetit
 • Bash Shell Scripting
 • Local Security
  etj…
 • 40 orë mësimore të zhvilluara me instruktorët tanë, me mundësi
  ndërveprimi të vazhdueshëm për të sqaruar çdo paqartësi tuajën.
 • Trajnim të bazuar në projekte reale të ndjekura hap pas hapi nga instruktorë me ekperience në këtë fushë dhe njohës shumë të mirë të tregut të punës.
 • Nëpërmjet suportit të instruktorëve ju do të krijoni projektet tuaja konkrete që do të pasurojnë portfolion tuaj për çdo aplikim pune.
 • Në përfundim të kursit ju pajiseni me një çertifikatë të njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe mund ta përdorni si tregues të njohurive tuaja në çdo aplikim për punë. 

Ky kurs është i përshtatshëm për persona  kane shume pak ose asnje eksperiencë  mëparshme me Linux ose Unix 

Çmimi:  22500 ALL, -20%  18000 ALL