Kursi .NET Advanced është i organizuar në 40 orë dhe synon tju ofrojë një njohje më të avancuar lidhur me zhvillimin e aplikacioneve .NET në C#.
Ky kurs është dizenjuar nga ekspertët tanë me një ekspericë të gjatë në tregun shqiptar dhe  të huaj dhe ju prezanton me praktikat më të mira të industrisë lidhur me zhvillimin e aplikacioneve .NET në C#.
Zgjeroni njohuritë aktuale dhe bëhuni shumë shpejt një programues profesionist në C#.
Tregu shqiptar dhe i huaj është gjithmonë në kërkim të zhvilluesve profesionistë .NET.
Ky kurs mund tju shndërrojë shumë shpejt në njërin prej tyre.

 • .NET është një prej platformave më të suksesshme për zhvillimin e aplikacioneve që përdoren nga pjesa më e madhe e kompanive në të gjithë botën.
 • Tregu shqiptar dhe i huaj është gjithmonë në kërkim të zhvilluesve profesionistë .NET.
 • Zhvilluesit .NET janë ndër më të kërkuarit në treg.
 • Komuniteti i gjerë i zhvilluesve .NET ofron suport të vazhdueshëm prej shumë vitesh
 • C# dhe .NET bëjnë të mundur dhe suportojnë zhvillimin e çdo lloj aplikacioni duke përfshirë këtu aplikacione dektop, mobile, web apo edhe lojëra.

Disa prej koncepteve (por jo vetëm) që do të trajtohen si pjesë e kursit .NET Fundamentals janë:

 • Koncepte te avancuara të programimit Object Oriented
 • Koncepte të avancuara në databaza
 • MVC
 • Delegates, Lambda Expressions
 • Introduction to LINQ, Entitity Framework, web API
  ..dhe shume koncepte te tjera

Per një informacion më të detajuar na kontaktoni

 • 40 orë mësimore të zhvilluara live në klasa me instruktorët tanë, me mundësi ndërveprimi të vashdueshëm për të sqaruar çdo paqartësi tuajën.
 • Trajnim të bazuar në projekte reale të ndjekura hap pas hapi nga instruktorë me ekperience në këtë fushë dhe njohës shumë të mirë të tregut të punës.
 • Nëpërmjet suportit të instruktorëve ju do të krijoni projektet tuaja konkrete që do të pasurojnë portfolion tuaj për çdo aplikim pune.
 • Në përfundim të kursit ju pajiseni me një çertifikatë të njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe mund ta përdorni si tregues të njohurive tuaja në çdo aplikim për punë.

Ku kurs  kërkon njohuri fillestare në C# dhe programimin Object -Oriented