Çfarë është Software Quality Assurance?

Software Quality Assurance (SQA) është një proces i cili siguron zhvillimin e një softueri me cilësi të lartë.
SQA perfshin metodologji testimi per te kontrolluar cilesinë e nje softueri në të gjitha fazat e zhvillimit të tij, duke filluar nga përcaktimi i kërkesave, kodimi dhe deri tek produkti përfundimtar. 
Software Quality Assurance ka një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e një softueri, sepse sigurohet që ai t’i mbijetojë tregut dhe kërkesave të përdoruesve.  

Rëndësia e Software Quality Assurance

 1. Siguron një program të qëndrueshëm dhe me cilësi të lartë.
 2. Kursen kohë dhe para.  
 3. Ndihmon në përmbushjen e pritshmërive të klientëve.
 4. Siguron besueshmëri më të lartë.  
 5. Redukton mirëmbajtjen. 

Disa prej aktivitete më të zakonshme që realizon një Software Tester për të siguruar cilësinë e një softueri jane: 

 • Review 
 • Simulim 
 • Functional Testing  
 • Standardizim 
 • Back Box dhe White Box Testing  
 • Stress Testing, etj 
 • Roli Software Tester është shumë i kërkuar në tregun e punës shqiptar e të huaj  dhe kjo kërkesë pritet të jenë gjithmonë e në rritje në vitet e ardhshme  
 • Rritja e kërkesës së tregut në këtë fushë pritet të jetë rreth 22% deri në 2030.  
 • Personat që duan të nisin një karrierë në SQA e kanë relativisht të thjeshtë për tu përshtatur me rolin dhe aktivitetet që ky rol mbulon. 
 • Roli i një Software Tester është mjaft sfidues dhe me përgjegjësi por në të njëjtën kohë është shumë i vlerësuar duke qenë se bashkëpunon me shumë role të tjera në një kompani 
 • Një profesion në SQA është padyshim i mirëpaguar. 

Disa prej koncepteve (por jo vetëm) që do të trajtohen si pjesë e kursit Software Quality Assurance janë:

 • Hyrje në testim
 • Testimi në metodologjinë Agile
 • Teknikat e testimit
 • Mjetet e testimit
 • Testimi Risk Based
 • Klasat e testimit
 • Automatizimi i testimit
 • Selenium IDE
 • Selenium WebDriver
 • Testim performance
  dhe shumë koncepte të tjera

Për një informacion më të detajuar na kontaktoni

 • 40 orë mësimore të zhvilluara live në klasa me instruktorët tanë, me mundësi ndërveprimi të vashdueshëm për të sqaruar çdo paqartësi tuajën.
 • Trajnim të bazuar në projekte reale të ndjekura hap pas hapi nga instruktorë me ekperience në këtë fushë dhe njohës shumë të mirë të tregut të punës. Ju do të krijoni projektet tuaja konkrete që do të pasurojnë portfolion tuaj për çdo aplikim pune.
 • Çertifikatë të njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe mund ta përdorni si tregues të njohurive tuaja në çdo aplikim për punë.
 • Mundësi internshipi dhe punësimi

Njohuri të koncepteve bazë të programimit