Për akademinë kisha indicje pozitive nga miq dhe koleg që e kishin ndjekur atë më parë. Një pjesë e tyre tashmë punojnë në ikubINFO.
Para kursit, njohuritë e mia ishin vetëm në Java Basic. Tashmë zotëroj njohuri të plota në Rest API në Spring Boot. Aktualisht jam i punësuar pranë kompanisë ikubINFO në pozicionin Software Developer. Si i tillë, jam përgjegjës për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të tipeve dhe madhësive të ndryshme.