Trajnimi profesional “Java Bootcamp” po afron, dhe ndoshta ti po mendon: “te regjistrohem apo jo”?!
Pse lodhes? Eja në takimin informues të datës 19 nëntor dhe qartëso çdo pikpyetje që mund të kesh.

Përgjatë takimit, te gjithe pjesemarresit e intereuar do të njihen me instruktorët e trajnimit, kurrikulën e liçensuar, mundësitë e certifikimit, internshipit dhe punësimit. Ky takim do të mbahet në zyrat e reja të akademisë, një ambjent modern i cili frymëzon të mësuarit dhe kreativitetin.