IkubINFO Academy Kids

Summer Camp “Programim dhe Robotikë”

Kampi veror “Programim dhe Robotikë do  zhvillohet nëjavët e fundit  muajit korriknga data 20-31 korrik, çdo ditë nga ora 09:00-12:00. Ky kamp mirëpret  gjithë fëmijët e moshave 8-14 vjeç  mësojnë duke u argëtuar mbi programimin dhe roboitikën 
 
Qëllimi i kampit është  nëpërmjet projekteve praktikeindividuale, dhe në grup prezantojë fëmijet me logjikën e programimit si dhe ti njohë ata me konceptet elektronikePuna në grup dhe sfidat e vazhdueshme përgjate gjithë kampit do  zhvilloj aftesitë e  punuarit në grup si dhe  menduarit kritik dhe kreativ 

  • Zhvillon logjikënkreativitetin, dhe të menduarin kritik.
  • Orienton fëmijët drejt një qasjeje më pozitive në përdorimin e pajisjeve elektronike. Nga përdorues pasiv, ata shndërrohen në perdorues aktiv dhe kreativ.
  • Hedh bazat e para në fushën e ICT, gje qe i mundëson atyre një zhvillim më të shpejtë dhe të sigurt në sektorin ICT në të ardhmen.
  • Fëmijët njihen dhe përvetesojnë logjikën e programimit duke përdorur platformën Scratch dhe Arduino Ide”.
  •  Njihen me koncepte  shumta fizikeelektrikedhe elektronike  zbatohen në projektet praktike 
  • 30 orë mësimore dhe argëtuese në ambjentet e ikubINFO Kids Academy, me instruktorë  dedikuar.
  • Mjedis kreativ dhe i sigurti pajisur me  gjitha kërkesat dhe nevojat për një qëndrim komod, dhe mbi  gjitha  sigurt,  fëmijës suaj. 

Përfitoni nga ulja 25%

Çmimi –  8000 ALL   6000 ALL